Thông tin liên hệ

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC DUY TÂN

 • Văn phòng: Phòng 320 – K7/25 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
 • Số Điện thoại: 0236.3827 111 (Ex.320)
 • Email: truongngoaingu@duytan.edu.vn

KHOA TIẾNG ANH

 • Văn phòng: Phòng 303, K7/25 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
 • Số Điện thoại: 084-2363.3827111(303)
 • Email: khoatienganh@duytan.edu.vn

KHOA TIẾNG TRUNG

 • Văn phòng: K7/25 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
 • Số Điện thoại: (+84)2363.827111 (Ex.512)
 • Email: khoatiengtrung@duytan.edu.vn

KHOA TIẾNG HÀN

 • Văn phòng: 03 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Số Điện thoại: (+84)2363.827111 (Ex.511)
 • Email: khoatienghan@duytan.edu.vn

KHOA TIẾNG NHẬT

 • Văn phòng: 03 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Hỗ trợ