Chuẩn đầu ra ngành Tiếng Anh Du lịch

Tiếng Anh hiện nay là ngôn ngữ phổ biến nhất trên toàn thế giới. Trước quá trình hội nhập kinh tế thế giới, các nhà tuyển dụng đưa tiếng Anh vào trong yêu cầu tuyển dụng chung của nhiều ngành nghề. Đặc biệt trong ngành Du lịch thì tiếng Anh trở thành một yếu tố quan trọng, quyết định đến công việc và khả năng phát triển bản thân. Vậy chuẩn đầu ra ngành tiếng Anh Du lịch cụ thể như thế nào? Mời quý phụ huynh và các bạn thí sinh cùng tham khảo thông tin dưới đây.

Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch vô cùng cần thiết với những ai đang theo đuổi ngành nghề này
  1. Phẩm chất cần có của sinh viên ngành ngoại ngữ

– Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực bản thân

– Tuân theo các qui định về đạo đức nghề nghiệp như trung thực và chịu trách nhiệm trong công việc

– Có ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp

– Có tinh thần học hỏi, luôn học tập và cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới

– Có ý thức cao và coi trọng việc ứng dụng sáng tạo các lý thuyết và kỹ năng vào tình huống cụ thể

– Có ý thức trách nhiệm công dân, có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng và Tổ quốc.

  1. Kiến thức cần có của sinh viên ngành ngoại ngữ:

        a. Kiến thức giáo dục đại cương:

– Nắm vững và vận dụng được vào thực tiễn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, hiểu một cách hệ thống đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

– Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn làm nền tảng tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp

– Trình độ ngoại ngữ 2 đạt chuẩn B1 theo khung tham chiếu Châu Âu

– Khả năng sử dụng tin học đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       b. Kiến thức chuyên ngành:

– Giao tiếp thành thạo Tiếng Anh ở bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), nắm vững kiến thức về các cấp độ và bình diện của tiếng Anh

– Có thể biên, phiên dịch đạt yêu cầu các thể loại ngôn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại

– Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học du lịch, các nguyên tắc trong cung cấp dịch vụ du lịch, kiến thức về các sản phẩm thu hút khách du lịch, kiến thức về các nền văn hóa khác nhau của Việt Nam và thế giới, hoạt động nghiên cứu, tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh du lịch và các kiến thức về chiến lược du lịch bền vững

– Thực hành ở mức độ thuần thục nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng, thiết kế tour du lịch, hướng dẫn khách du lịch và sử dụng thành thạo các trang thiết bị và dụng cụ trong nhà hàng, khách sạn.

  1. Kỹ năng cần có của sinh viên ngành ngoại ngữ:

        a. Kỹ năng cứng trong nghề nghiệp:

– Có kỹ năng vận dụng những hiểu biết về văn hóa học vào việc thực hiện các yêu cầu của các lĩnh vực hoạt động trong xã hội

– Có khả năng độc lập, tự chủ làm được hầu hết các công việc có tính phức tạp

– Biết phân tích, đánh giá thông tin và sử dụng kết quả phân tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị cho các mục đích cải tiến kỹ thuật và quản lý

– Sử dụng được các phần mềm quản lý dữ liệu và các phương tiện kỹ thuật hiện đại của dịch vụ du lịch

– Thuần thục các thao tác tra cứu và khai thác dữ liệu trên Internet

– Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của Tiếng Anh du lịch cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình là rất quan trọng với ngành Tiếng Anh Du lịch

          b. Kỹ năng mềm:

– Có khả năng giao tiếp, thuyết trình ở mức độ tự tin và thuần thục, lưu loát

– Có kỹ năng giao tiếp với từng đối tượng khách hàng, với đồng nghiệp và các cá nhân trong nhóm nghiên cứu, hoạt động

– Có kỹ năng hỗ trợ, tổ chức, lãnh đạo hoạt động để đạt được hiệu quả trong các nhóm chuyên môn, có trình độ ngôn ngữ, sở thích và môi trường sống khác nhau.

  1. Công việc cho ngành ngoại ngữ:

– Công tác liên quan đến các mảng đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu, du lịch với các đối tác nước ngoài

– Tham gia đàm phán, giao dịch, ký kết hợp đồng kinh doanh, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, tổ chức các tour du lịch, xử lý các công việc có liên quan đến năng lực nói, viết Tiếng Anh

– Đảm nhận được công việc tại các công ty lữ hành, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cần sử dụng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh du lịch.

  1. Khả năng học tập nâng cao trình độ:

– Tích lũy và vận dụng được kiến thức đã học để tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học trong và ngoài nước

– Vận dụng được kiến thức đã học để tiếp cận, nắm bắt, vận dụng vào những lĩnh vực chuyên môn chưa học chuyên sâu ở nhà trường

– Tiếp cận được khoa học công nghệ mới, tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và xã hội, tiếp nhận những vị trí quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp

– Phát triển được năng lực hội nhập quốc tế trong học tập và nghiên cứu khoa học.