Mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế với tiếng Anh

Ai cũng dễ dàng nhìn thấy rằng, trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng là yếu tố vô cùng quan trọng giúp con người kết nối với con người con, kết nối nền văn hóa này với nền văn hóa khác, nền kinh tế này với nền kinh tế khác,…Ngoại ngữ chính là cây cầu kết nối chúng ta với mọi nơi, mọi người trên toàn thế giới. Khả năng ngoại ngữ càng tốt thì cơ hội mở được cánh cửa bước vào thế giới mới dành cho các bạn trẻ càng nhiều.

Tiếng Anh trong thời kỳ cách mạng 4.0
Tiếng Anh trong thời kỳ cách mạng 4.0

Tiếng Anh trong thời kỳ cách mạng 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (hay còn được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0) là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Việc áp dụng công nghệ 4.0 vào việc dạy và học tiếng Anh sẽ tạo ra những sự thay đổi căn bản, khác biệt so với phương pháp dạy học truyền thống, giúp cho người dạy và người học có thể chủ động hơn trong việc tiếp cận với các nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả công nghệ thông minh để áp dụng trong việc dạy và học tiếng Anh.

Việc nghiên cứu đánh giá và đưa ra các xu thế, giảng pháp dạy học thời cách mạng công nghệ 4.0 nhằm thay đổi phương pháp dạy, học tiếng Anh để đạt hiệu quả cao hơn là vấn đề cấp thiết.

Giảng pháp dạy học thời cách mạng công nghệ 4.0
Giảng pháp dạy học thời cách mạng công nghệ 4.0

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả là gì?

Hiện nay các tổ chức, doanh nghiệp dạy tiếng Anh khác ở nước ta đã đưa ra các phương pháp giáo dục hiện đại tiên tiến kết hợp với ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh đạt được những kết quả tốt nhất. Đó là:

  •         Học tập kết hợp

Phương pháp kết hợp cách học truyền thống tại lớp và các bài học trực tuyến giúp học viên tăng cơ hội tiếp xúc Anh ngữ và tận dụng thời gian tự học tiếng Anh.

  •         Học tập qua các dự án và vận động kết hợp

Với phương pháp này, bên cạnh các nội dung học mang tính tương tác cao, học viên được thỏa sức sáng tạo cũng như dần hoàn thiện các kỹ năng mềm qua các dự án học tập tại lớp. Qua đó, các em có ý thức chủ động trong việc tìm hiểu thông tin, học cách làm việc cùng tập thể, đúc kết trải nghiệm và từ đó áp dụng hiệu quả cho bản thân.

  •         Học từ thế giới thực

Một trong những yêu cầu của việc học tiếng Anh là sau khi học, học sinh có thể sử dụng các kiến thức và kỹ năng thực tế vào đời sống, học tập và công việc.

  •         Cá nhân hóa chương trình học

Phương pháp cá nhân hóa chương trình học là một trong những xu hướng đáng quan tâm và được số lượng lớn người học chú ý. Với phương pháp này, người học chủ động thiết kế nội dung, thời gian biểu và lộ trình học phù hợp với thời gian, nhu cầu và trình độ của bản thân bằng tài khoản trực tuyến cá nhân. Nhờ đó, học viên người lớn dù bận rộn vẫn có thể cải thiện khả năng Anh ngữ, đảm bảo tiến độ học tập của mình.

Kết hợp cách học truyền thống tại lớp và các bài học trực tuyến
Kết hợp cách học truyền thống tại lớp và các bài học trực tuyến

Mỗi đối tượng người học sẽ có một phương pháp học tập phù hợp riêng. Để có thể xây dựng cho người học một nền tảng tiếng Anh vững chắc, các chương trình học cần tận dụng tốt ưu điểm và lợi ích của công nghệ vào giảng dạy.