10 câu nói hay truyền động lực bằng Tiếng Anh

Học một ngôn ngữ đòi hỏi nguồn động lực tốt. Tất cả chúng ta đều cần nguồn cảm hứng để thúc đẩy chúng ta học một ngôn ngữ, đặc biệt là trong những lúc cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc. Mong rằng bạn sẽ dành thời gian để đọc 10 câu nói hay truyền động lực bằng Tiếng Anh để lấy cảm hứng đồng thời giúp bạn học tiếng anh thông qua các câu nói này.

10 câu nói hay truyền động lực bằng Tiếng Anh
10 câu nói hay truyền động lực bằng Tiếng Anh để lấy cảm hứng đồng thời giúp bạn học tiếng anh thông qua các câu nói này.

“Is it not enjoyable to learn and practise what you learn” – Confucius

(Thật không thú vị khi học và thực hành những gì bạn học)

Sử dụng các kỹ năng tiếng Anh của bạn rất thú vị. Dành thời gian chỉ để thích nói tiếng Anh.

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream” – C.S.Lewis

(Bạn không bao giờ quá già để đặt ra mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới)

Nhiều người nói rằng học ngoại ngữ sẽ dễ dàng hơn khi bạn còn trẻ nhưng sẽ có những lợi thế khi học một ngôn ngữ khi bạn lớn hơn.

“Never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning” – Roy T. Bennett

(Đừng bao giờ ngừng ước mơ, đừng bao giờ ngừng tin tưởng, đừng bao giờ từ bỏ, đừng bao giờ ngừng cố gắng và đừng bao giờ ngừng học hỏi)

Never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning
Never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning

” There is no substitute for hard work ” – Thomas Edison

(Không có gì thay thế cho công việc khó khăn)

Học bất kỳ ngôn ngữ nào cũng là một công việc khó khăn vì vậy hãy chuẩn bị thật tốt, dành thời gian và bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

” The secret of getting ahead is getting started ” – Mark Twain

(Bí mật của mọi sự dẫn đầu là bắt đầu)

Là một cách tuyệt vời để giúp bạn ngừng trì hoãn. Bất cứ điều gì bạn có thể làm ngay lập tức sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu học ngoại ngữ.

” If you can dream it, you can do it ” – Walt Disney

(Nếu bạn có thể mơ về nó, bạn có thể làm nó)

Walt Disney nổi tiếng là người biến ước mơ thành hiện thực và bạn cũng có thể làm được. Nó chỉ cần rất nhiều công việc khó khăn.

” It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop ” – Confucius

(Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào miễn là bạn không dừng lại)

Học một kỹ năng chẳng hạn như một ngôn ngữ mới có thể mất nhiều thời gian. Nếu bạn cảm thấy sự tiến bộ của mình chậm lại, hãy ghi nhớ những lời khôn ngoan này của Khổng Tử. Điều quan trọng là tiếp tục đi và cuối cùng bạn sẽ đạt được điều đó.

” Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better “– Samuel Beckett

(Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không có vấn đề gì. Thử lại. Thất bại một lần nữa. Thất bại trở nên tốt hơn)

Sai lầm là một phần tự nhiên của quá trình học ngôn ngữ. Điều quan trọng là học hỏi từ những sai lầm này. Đừng ngại thử những điều mới bằng tiếng Anh nhưng luôn nhớ suy ngẫm về chúng và quyết định điều gì đã thành công và điều gì bạn cần tiếp tục làm việc.

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. – Samuel Beckett
Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. – Samuel Beckett

” To have another language is to possess a second soul ” – Charlemagne

(Có ngôn ngữ khác như sở hữu linh hồn thứ hai)

Học một ngôn ngữ mới cho bạn cơ hội trở thành một con người khác nếu bạn muốn. Hãy tận dụng tối đa cơ hội đó

” Winners never quit, and quitters never win ” – Vince Lombardi

(Người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc và người bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng)

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình trên website nganhngoaingu.edu.vn. Bạn thích câu nói truyền động lực nào? Hãy comment chia sẻ của bạn dưới phần bình luận nhé!

Tham khảo ngành Ngôn ngữ Anh nếu bạn quan tâm tại đây nhé: ngành Ngôn ngữ Anh ĐH Duy Tân